Hyron Ars Medica Chirurgie plastica Bacau

Analize

Lista analizelor decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău

ce pot fi efectuate in laboratorul nostru

 

Conform ordinului comnun al MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  si al CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 

 

Pachetul  de  servicii  medicale  de  bază  în  ambulatoriul  de  specialitate  pentru specialităţile paraclinice

 

 

Cod investigatie ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR
Hematologie
2.6001 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)
2.6002 Numărătoare reticulocite
2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin *3)
2.6040 VSH *1)
2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)
2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)
2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
2.6101 Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio)
2.6102 APTT
2.6103 Fibrinogenemie *1)
Biochimie
2.1002 Proteine totale serice *1)
2.1003 Electroforeza proteinelor serice *1)
2.10062 Transferina
2.10063 Feritină serică
2.1011 Uree serică *1)
2.1012 Acid uric seric *1)
2.1014 Creatinină serică *1), **)
2.1015 Bilirubină totală *1)
2.1016 Bilirubină directă *1)
2.1020 Glicemie *1)
2.10303 Colesterol seric total *1)
2.10304 HDL colesterol *1)
2.10305 LDL colesterol *1)
2.10306 Trigliceride serice *1)
2.10402 TGP *1)
2.10403 TGO *1)
2.10404 Creatinkinaza CK
2.10406 Gama GT
2.10409 Fosfatază alcalină *1)
2.10500 Sodiu seric *1)
2.10501 Potasiu seric *1)
2.10503 Calciu seric total *1)
2.10504 Calciu ionic seric *1)
2.10505 Magneziemie *1)
2.10506 Sideremie *1)
2.10507 Fosfor (fosfat seric)
2.1066 Bicarbonat seric (EAB)
2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)
2.2604 Dozare proteine urinare *1)
2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8)
2.2622 Dozare glucoză urinară *1)
2.2623 Creatinină urinară *8)
Imunologie
2.2500 TSH *1)
2.2502 FT4 *1)
2.2507 Parathormonul seric (PTH)
2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH
2.2510 Hormonul luteinizant (LH)
2.2514 Cortizol
2.2521 Testosteron
2.2522 Estradiol
2.2523 Progesteron
2.2525 Prolactină
2.327091 Anti-HAV IgM *2)
2.327092 Ag HBs (screening) *2)
2.327093 Anti HCV *2)
2.32710 Testare HIV la gravidă *1)
2.40000 ASLO *1)
2.40010 VDRL *1) sau RPR *1)
2.40013 Confirmare TPHA *4)
2.40203 Antigen Helicobacter Pylori *1)
2.430011 Complement seric C3
2.430012 Complement seric C4
2.43010 IgG seric
2.43011 IgA, seric
2.43012 IgM seric
2.43014 IgE seric
2.40053 Proteina C reactivă *1)
2.43040 Factor rheumatoid
2.43044 ATPO
2.43135 PSA
2.43136 free PSA *6)
Microbiologie
2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1)
2.50102 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1)
2.3100 Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
2.50116 Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
2.3062 Coprocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
2.5100 Examen coproparazitologic (3 probe) *1)
2.2701 Depistare hemoragii oculte *1)
2.3074 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
2.50114 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
2.3080 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
2.50115 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
2.50119 Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1)
2.50103 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1)
2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
2.5032 Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
2.50120_2 Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
2.313 Antibiograma *5)
2.502 Antifungigrama *5)