Hyron Ars Medica Chirurgie plastica Bacau

Despre noi

 DECLARAŢIE DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

 

Laboratorul de Analize Medicale al SC HYRON ARS MEDICA SRL este o organizaţie care are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale autorizate în “Medicina de laborator” conform certificatului de înregistrare în Registrul unic al Cabinetelor Medicale conform prevederilor legale în vigoare.

Societatea are personalitate juridică, are cont la bancă şi are relaţii economice, financiare şi juridice cu alte societăţi.

Societatea poartă răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin din contracte încheiate cu terţi.

In Laboratorul de analize medicale SC HYRON ARS MEDICA SRL politica referitoare la calitate este consecventă cu intenţiile si orientările generale referitoare la calitate

SC HYRON ARS MEDICA SRL are conform statutului juridic si organigramei, competenţa şi capabilitatea tehnică şi umană de a executa investigaţii paraclinice în domeniile biochimie clinica, hematologie.

SC HYRON ARS MEDICA SRL este organizat ca o entitate importanta, acestuia revenindu-i responsabilitatea de a îndeplini obiectivele ce derivă din politica privind calitatea stabilită de conducerea SC HYRON ARS MEDICA SRL.

Obiectivele principale ale politicii privind calitatea sunt:

- proiectarea si implementarea unui sistem al calităţii conform cu SR EN ISO 15189 descris în Manualul Calităţii, proceduri si în alte documente

- respectarea prevederilor legii, reglementarilor, procedurilor si instrucţiunilor referitoare la activitatea de laborator

- asigurarea funcţionarii permanente a SMC adoptat de laborator

- organizarea L-AM si dotarea specifică acestuia cu echipamentele minimale necesare efectuării analizelor medicale în sistem ambulatoriu

- asigurarea resurselor necesare menţinerii cerinţelor funcţionării SMC

- satisfacerea în orice moment a cerinţelor procedurii de acreditare şi a altor criterii recomandate de organismul de acreditare

- delegarea autorităţii, fixarea responsabilităţilor pentru aplicarea şi controlul funcţionării SMC

Responsabilităţile personalului cheie care are implicare sau influenţă asupra activităţii de efectuare a analizelor medicale specifice laboratorului sunt stabilite astfel încât să nu existe conflicte de interese.

Directorul laboratorului asigură resursele necesare realizării obiectivelor politicii calităţii, analizând periodic stadiul realizării lor.

Directorul SC HYRON ARS MEDICA SRL îşi asumă responsabilitatea pentru elaborarea si analiza periodică a politicii în domeniul calităţii pentru L-AM mandatând pe :

- Managerul tehnic cu responsabilitatea generală din punct de vedere tehnic, precum şi a implementării şi menţinerii SMC în cadrul laboratorului

- Managerul tehnic pentru a asigura realizarea de analize medicale performante si de calitate, în conformitate cu specificaţiile de metoda şi cu reglementările legale în vigoare, care să asigure o înaltă satisfacţie a clientului

- Responsabilul calităţii laboratorului pentru asigurarea implementării si menţinerii sistemului calităţii, dispunerea de acţiuni corective si preventive necesare .

Remunerarea personalului angajat în activităţile de efectuare a analizelor medicale nu depinde de numărul analizelor efectuate sau de rezultatele acestora.

Personalul L-AM nu desfăşoară alte activităţi medicale în cadrul SC HYRON ARS MEDICA SRL..

Conducerea organizaţiei urmăreşte întărirea exigenţei, credibilităţii, imparţialităţii, confidenţialităţii, rezultatelor şi corectitudinii analizelor medicale pe care le efectuează laboratorul, precum şi respectarea politicii referitoare la calitate .